Program SPEKTRUM

SPEKTRUM to nazwa pomorskiego systemu świadczenia specjalistycznych usług doradczych dla MSP. Firmy z województwa pomorskiego w ramach systemu będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości 50% na zakup specjalistycznych usług doradczych. System SPEKTRUM jest finansowany z funduszy unijnych wdrażanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, działanie 2.4.1. Całkowita wartość projektu wynosi ponad 27 mln zł.


Co przedsiębiorstwo otrzyma w ramach systemu SPEKTRUM?

 • Możliwość skorzystania z nieodpłatnego badania potrzeb rozwojowych, realizowanego przez doświadczonych konsultantów z wykorzystaniem profesjonalnych narzędzi modelowania biznesowego
 • Dostęp do szerokiego wachlarza specjalistycznych usług umieszczonych w katalogu akredytowanych przez ARP firm doradczych (Instytucji Otoczenia Biznesu)
 • Grant w wysokości 50% ceny na zakup specjalistycznej usługi doradczej

Sposób przyznawania grantów w systemie SPEKTRUM

 • Wystarczy poddać się badaniu wstępnemu potrzeb doradczych i wybrać specjalistyczną usługę w katalogu akredytowanych przez ARP firm doradczych
 • W celu lepszego dopasowania usługi doradczej możliwe będzie skorzystanie z nieodpłatnego badania potrzeb rozwojowych
 • Każde przedsiębiorstwo spełniające warunki udziału w systemie SPEKTRUM może ubiegać się wielokrotnie o grant na zakup specjalistycznej usługi doradczej (przy zachowaniu dostępnych limitów)

   Jeden Wnioskodawca będący: 
  • mikroprzedsiębiorstwem może ubiegać się o dofinansowanie specjalistycznych usług doradczych, których łączny koszt kwalifikowalny nie przekracza kwoty 50 000,00 PLN;
  • małym przedsiębiorstwem może ubiegać się o dofinansowanie specjalistycznych usług doradczych, których łączny koszt kwalifikowalny nie przekracza kwoty 100 000,00 PLN;
  • średnim przedsiębiorstwem może ubiegać się o dofinansowanie specjalistycznych usług doradczych, których łączny koszt kwalifikowalny nie przekracza kwoty 150 000,00PLN.

Poziom intensywności wsparcia wynosi dla wszystkich Wnioskodawców niezależnie od rodzaju usług 50% kosztów kwalifikowalnych.

Więcej informacji na stronie programu: https://www.arp.gda.pl/

 

Firma Waltoria Sp. z o.o. otrzymała grant w ramach programu SPEKTRUM.

Wartość projektu:  39 860,00 zł netto

Wartość dofinansowania: 19 930,00 zł netto

Porównywarka
Zgłoś uwagę