Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Platformy Handlowej „Waltoria”

Wstęp

Nasza Firma dba o prywatność Gości oraz Użytkowników odwiedzających Platformę Handlową „Waltoria” dostępną pod adresem www.waltoria.pl (dalej jako: „Platforma”). Niniejsza Polityka opisuje m.in. to w jaki sposób przetwarzamy i chronimy dane Gości oraz Użytkowników.

Administrator

Administratorem danych osobowych pozyskiwanych oraz przetwarzanych za pośrednictwem Platformy jest: Waltoria sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie (81-805), przy ul. Podjazd 1/2, Nr KRS: 0000968655, NIP: 5851497339, REGON: 52196752300000 (dalej jako: „Waltoria” lub „Firma”).

Cel, podstawa oraz okres przetwarzania danych

Dane osobowe w zależności od konkretnej sytuacji mogą być przetwarzane przez nas w różnych, uzasadnionych celach i przez różne okresy czasu. Poniżej przedstawiamy informacje o celach, podstawach prawnych i okresach przetwarzania danych osobowych:

Lp.

Cel przetwarzania

Podstawa prawna przetwarzania

Okres przetwarzania

1.

Podjęcie działań przed zawarciem umowy / realizacja zawartej umowy np. realizacja złożonego zamówienia lub prowadzenie konta Użytkownika na Platformie

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO*

Do czasu realizacji działań związanych z zawarciem lub realizacją umowy/zamówienia

2.

Wykonywanie obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów, jak np. archiwizacja dokumentów podatkowych zawierających dane osobowe

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Przez okres wynikający z przepisów prawa, np. w stosunku do archiwizacji dokumentów podatkowych okres przechowywania Danych Osobowych wynosi 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związany ze świadczoną usługą

3.

Realizacja prawnie uzasadnionych interesów naszej Firmy jak np.: ustalenie, obrona i dochodzenie ewentualnych wzajemnych roszczeń

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Do czasu realizacji prawnie uzasadnionego interesu, jak np. do momentu upływu terminu przedawnienia  ustalenia,  obrony i dochodzenia ewentualnych wzajemnych roszczeń

4.

Newsletter:

Wysyłania drogą mailową informacji o charakterze marketingowo – handlowym, takich jak np.: oferty, rabaty, zniżki, informacje o akcja marketingowych, nowych produktach i usługach, etc.

Prawnie uzasadniony interes oraz udzielona zgoda
(Art. 6 ust. 1 lit. f RODO w związku z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i/lub art. 172 ust. 1 prawa telekomunikacyjnego)

Do czasu wniesienia sprzeciwu / cofnięcia zgody.

5.

Funkcjonowanie niezbędnych plików cookies

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes) w związku z art. 173 ust. 1 pkt 3 ppkt 3 prawa telekomunikacyjnego

Do czasu realizacji prawnie uzasadnionego interesu

6.

Funkcjonowanie opcjonalnych

plików cookies

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO

Do czasu zrealizowania celu lub cofnięcia zgody

7.

Prowadzenia korespondencji mailowej za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na Platformie

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) / Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes)

W zależności od charakteru danej korespondencji mailowej

Do czasu zrealizowania celu lub cofnięcia zgody / wniesienia sprzeciwu*

*W zależności od charakteru danej korespondencji mailowej

* RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie danych jest zawsze dobrowolne. W zależności od charakteru danego przypadku brak podania danych może uniemożliwić lub utrudnić:

 • składanie zamówień;
 • założenie konta na Platformie;
 • otrzymywanie newsletter’a;
 • korzystanie z Platformy – dotyczy plików cookies;
 • prowadzenie korespondencji mailowej.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych niezwiązanego bezpośrednio z funkcjonowaniem Platformy można znaleźć w zakładce RODO.

Przysługujące prawa związane z przetwarzaniem danych

W związku z przetwarzaniem przez naszą Firmę danych osobowych każdemu Użytkownikowi oraz Gościowi przysługuje prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych, w tym prawo do uzyskania z nich kopii,
 • żądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych - w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • żądania usunięcia danych osobowych,
 • żądania przeniesienia oraz ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, chyba że występuje inna podstawa prawna ich przetwarzania – dotyczy przypadków, gdy podstawą przetwarzania danych jest wyrażona zgoda.

Kontakt

Jeżeli masz pytania lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw możesz skontaktować się
z nami:

 • mailowo: bok@waltoria.pl,
 • za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na Platformie,
 • listownie: Waltoria Sp. z o.o., Podjazd 1/2, 81-805 Sopot,

Prawo wniesienia skargi

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych Użytkownikom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2.

Zaufani partnerzy

Na potrzeby realizacji uzasadnionych celów wskazanych w tabeli zamieszczonej w sekcji „Cel, podstawa oraz okres przetwarzania danych” dane osobowe mogą być udostępniane współpracującymi z nami podmiotom:

1) dostawcy usług poczty elektronicznej, tj. home.pl SA, ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin

2) obsługującej nas firmie informatycznej, tj. Focode Jakub Fokczyński, Pułaskiego 29B, 84-300 Lębork

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Co do zasady nie przekazujemy danych osobowych Gości i Użytkowników Platformy poza Europejski Obszar Gospodarczy, ani też do żadnych organizacji międzynarodowych.

Czasami jednak może zdarzyć się, iż w związku z przekazywaniem danych osobowych do naszych zaufanych partnerów wystąpi transfer tych danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.  

W takiej sytuacji przekazanie danych osobowych odbywać się będzie w zgodzie i na podstawie przepisów prawa, w szczególności RODO.

Profilowanie

Nasza Firma nie przetwarza danych osobowych w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym tzw.  profilowania.

Pliki cookies 

Strona internetowa naszej Platformy korzysta z tzw. plików cookies, tj.: danych informatycznych oraz plików tekstowych zapisywanych przez nasze serwery na urządzeniu końcowym Użytkownika i Gościa, które mogą zostać odczytane przez serwery przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego.

Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika i Gościa. Stosujemy dwa rodzaje tych plików: Niezbędne pliki cookies oraz Opcjonalne pliki cookies.

Niezbędne pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania Platformy, wykorzystujemy je do:

 • realizowania usług wymagających uwierzytelniania;

W ramach Platformy możemy stosować również następujące Opcjonalne pliki cookies:

 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Platformy,
 • pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z Platformy,
 • "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkowników i Gości ustawień i personalizację ich interfejsów, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik lub Gość, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
 • "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom lub Gościom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Platforma domyślnie stosuje tylko Niezbędne pliki cookies. Opcjonalne pliki cookies są natomiast wykorzystywane w sytuacji, gdy Użytkownik lub Gość wcześniej wyraził na to zgodę klikając przycisk „Akceptuję wszystkie pliki cookies”. 

Użytkownik oraz Gość Platformy w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień dotyczących go plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika lub Gościa Platformy.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach zarządzania plikami cookies dostępne są
w ustawieniach stosowanej przez Użytkownika lub Gościa przeglądarki internetowej. Poniżej znajdują się instrukcje w jaki sposób można zarządzać plikami cookies w najpopularniejszych przeglądarkach:

Niedokonanie zmian ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one przechowywane
w urządzeniu końcowym Użytkownika i Gościa zgodnie z domyślnymi ustawieniami Platformy lub wedle wcześniej wyrażonej zgody przez Użytkownika lub Gościa odnośnie stosowania Opcjonalnych plików cookies.

Wyłączenie lub zmiana plików cookies może uniemożliwić lub spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług Platformy.

Bezpieczeństwo danych

Nasza Firma dokłada wielu starań, aby zapewnić wszelkie możliwe środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem.

 

Porównywarka
Zgłoś uwagę